Ministerul Tineretului și Sportului

Contact

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI (M.T.S.)

Adresa:

Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

REGISTRATURĂ - tel: 021.307.64.17 / fax: 021.307.64.18

Programul de lucru este următorul: luni - joi între orele 08:00 - 16:00;  vineri între orele 08:00-14:30

CABINET MINISTRU - cabinet.ministru@mts.ro / tel: 021.318.90.00 / fax: 021.318.90.00

CABINET SECRETAR DE STAT - TINERET - cabinet.tineret@mts.ro /  tel: 021.307.64.17 , interior 1139

Audiență în fiecare miercuri în intervalul 14:00-16:00 după depunerea Fisei de audienta

CABINET SECRETAR DE STAT - SPORT - cabinet.sport@mts.ro/ tel: 021.307.64.17, interior 1005

COMPARTIMENT RELAŢII INTERNAŢIONALE – international@mts.ro

REGISTRUL SPORTIV

Tel. Registru Sportiv:  021.307.64.71
 
Program cu publicul: Luni, Marţi și Joi – 09.00 – 13.00

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI, STRATEGII ȘI PROGRAME ÎN DOMENIUL SPORTULUI  - dpsps@mts.ro / tel:  021.318.90.20 / 021.307.64.64

DIRECŢIA GENERALĂ POLITICI, STRATEGII ȘI ACTIVITĂȚI ÎN DOMENIUL TINERETULUI – programe.tineret@mts.ro/ strategie.tineret@mts.ro / tel: 021.307.64.17 / 021.307.64.62 / 021.307.64.55  / 021.307.64  / 021.307.64.19 /  021.307.64.00

DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE – dap@mts.ro /tel: 021.318.90.22 / fax: 021.307.64.85

DIRECŢIA JURIDICĂ –  juridic@mts.ro / tel: 021.307.64.44

PATRIMONIU - dap@mts.ro / logistica@mts.ro / administrativ@mts.ro / tel: 021.318.90.21;

DIRECŢIA  ECONOMICĂ ȘI RESURSE UMANE –  economic@mts.ro / tel: 021.318.90.10 / resurse.umane@mts.ro / tel: 021.307.64.49 / buget@mts.ro

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI - ccm@mts.ro / tel: 021.318.90.11

BIROUL DE AUDIT PUBLIC INTERN - audit@mts.ro / tel: 021.307.64.01

COMPARTIMENT COMUNICARE ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIEI - comunicare@mts.ro / it@mts.ro

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public

Monica Pretorian
Florentina Andrei

Program de audienţe

Descarcă procedura de audienţă
Descarcă programul de audienţe

Anunț privitor la cota de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice.

În conformitate cu:

  - prevederile art. 59, art. 96 din OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene;

  - prevederile art. 2 din anexa la OMFP nr. 1386/2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind virarea la bugetul de stat de către Ministerul Tineretului și Sportului a disponibilităților prevazute la art. 59 din OUG nr. 114/2018;

Ministerul Tineretului și Sportului comunică:

  „Art. 70 alin. 1 lit. c) din Legea Educației Fizice și Sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare a fost abrogat. Agenții economici care virau în conturile Ministerului Tineretului și Sportului cota de 1% din taxele și accizele aplicate la nivel național pentru țigarete, țigări și băuturi alcoolice, nu mai au această obligație. Pentru lămurirea aspectelor legate de transmiterea acestor sume către bugetul de stat, îi rugăm pe aceștia să ia legatura cu organele fiscale locale.”