Ministerul Tineretului și Sportului

Contact

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI (M.T.S.)

Adresa: Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

REGISTRATURĂ - tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;

Programul de lucru este următorul: luni - joi între orele 08:00 - 16:00

                                                                           - vineri între orele 08:00-14:30

CABINET MINISTRU - cabinet.ministru@mts.ro / tel: 021.318.90.00; fax: 021.318.90.01;

CABINET SECRETAR DE STAT - TINERET - cabinet.tineret@mts.ro; tel si fax: 021/ 318.90.02;

CABINET SECRETAR DE STAT - SPORT - cabinet.sport@mts.ro; tel: 021/ 307.64.00;

UNITATEA DE MANAGEMENT A PROIECTULUI – ump@mts.ro

DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE, RELAŢIA CU PARLAMENTUL ŞI MARKETING – international@mts.ro / 021.307.64.45

COMUNICARE ŞI RELAŢIA CU MASS-MEDIA– comunicare@mts.ro ; Robertina Stancu 0799.890.131 ; Monica Pretorian 0799.890.051

DIRECŢIA POLITICI, STRATEGII ŞI PERFORMANŢĂ SPORTIVĂ – dpsps@mts.ro / tel: 021.307.64.16;

DIRECŢIA STRUCTURI ŞI INSTITUŢII PUBLICE PENTRU SPORT – dsips@mts.ro / tel: 021.318.90.20;

REGISTRUL SPORTIV –  registru.sportiv@mts.ro / fax: 021.307.64.33, tel: 021.307.64.71;

DIRECŢIA STRATEGII ŞI POLITICI UE ÎN DOMENIUL SPORTULUI ŞI PROGRAMUL PIERRE DE COUBERTIN – 021.317.10.82

DIRECŢIA PROGRAME ŞI PROIECTE PENTRU TINERET ŞI STUDENŢI – dppts@mts.ro / tel: 021.307.64.55; dpas@mts.ro / tel: 021.307.64.62;

DIRECŢIA INVESTIŢII ŞI ACHIZIŢII PUBLICE – dia@mts.ro / tel: 021.318.90.22, fax: 021.307.64.85;

DIRECŢIA JURIDIC, CONTENCIOS ŞI POLITICI DE PERSONAL – (JURIDIC) juridic@mts.ro , tel: 021.307.64.44 si (POLITICI DE PERSONAL) resurse.umane@mts.ro, tel: 021/307.64.44

DIRECŢIA POLITICI ECONOMICE –  economic@mts.ro / tel: 021.318.90.10;

SERVICIUL BUGET - CONTABILITATE - buget@mts.ro;

DIRECŢIA ADMINISTRATIV ŞI PATRIMONIU – dap@mts.ro / logistica@mts.ro / administrativ@mts.ro tel: 021.318.90.21;

CORPUL DE CONTROL AL MINISTRULUI - ccm@mts.ro / tel: 021.318.90.11

BIROUL DE AUDIT PUBLIC INTERN - audit@mts.ro / tel: 021.307.64.01; Contacte e-mail: comunicare@mts.ro cerere544@mts.ro petitii@mts.ro   Program de audienţe

Descarcă procedura de audienţă Descarcă programul de audienţe

Conform legii 69/2000 a Educaţiei fizice şi sportului, ART. 70, alin. 1), lit. c) 1% din taxele şi accizele aplicate la nivel naţional pentru ţigarete, ţigări şi băuturi alcoolice vor fi virate către MTS

Începând cu  data de 01 ianuarie 2015, plătitorii  de accize 1%  din vânzarea băuturilor  alcoolice şi  tutun, vor vira sumele în următoarele conturi:

    - RO23TREZ70020E140200XXXX - Accize încasate din vânzarea de alcool etilic, produse intermediare, vinuri spumoase, băuturi fermentate spumoase şi bere;

     - RO58TREZ70020E140300XXXX – Accize încasate din vânzarea produselor din tutun;

     - CIF  26604620 .