Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de act normativ/ Modificarea şi completarea Legii 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de act normativ/ Modificarea şi completarea Legii 69/2000 Legea educaţiei fizice şi sportului

Data publicării: 17 iunie 2016

 

 

Având în vedere interesul manifestat cu privire la proiectul de modificare şi completare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, Ministerul Tineretului şi Sportului decide să prelungească perioada legală de consultare publică până la data de 29.07.2016.

În această perioadă, proiectul de act normativ este înaintat şi instituţiilor de resort spre consultare interinstituţională.

 

Data limită pentru primirea de propuneri/opinii/sugestii : 29.07.2016

 

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la act normativ.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/opiniilor/sugestiilor :

persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ vor menţiona şi datele de contact ale expeditorului.

 

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi :

– prin poştă la adresa Ministerul Tineretului şi Sportului – Cabinetul Secretarului de Stat pentru Sport Narcisa Lecuşanu, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;

– prin depunere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;

– prin poşta electronică la adresa cristina.ricu@mts.ro

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la domnul Mihai Căpăţînă – director general, telefon 0799.890.050 sau 021.307.64.65

 

 

Documente supuse consultării

Expunere-motive-L-69-2000-final

Initativa-legislativa-Lege-69_2000_2604

Lege-Modificare-L69-2000-final