Ministerul Tineretului și Sportului

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Proiect de Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

Data publicării : 13.07.2016

 

Data limită pentru primirea de propuneri/opinii/sugestii : 29.07.2016

 

 

Documente supuse consultării :

NF-HG 311-proiect

HG 311-proiect

HG 311-forma tabelara

 

 

 

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la actul normativ.

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/opiniilor/sugestiilor :

persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ vor menţiona şi datele de contact ale expeditorului.

 

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise cel puţin prin una dintre următoarele modalităţi :

– prin poştă la adresa Ministerul Tineretului şi Sportului – Cabinetul Secretarului de Stat pentru Sport Narcisa Lecuşanu, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;

– prin depunere la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucureşti, România;

– prin poşta electronică la adresa cristina.ricu@mts.ro

 

Relaţii suplimentare se pot obţine de la domnul Mihai Căpăţînă – director general, telefon 0799.890.050 sau 021.307.64.65