Ministerul Tineretului și Sportului

Anularea achizitiei privind Servicii de cazare, de restaurant şi de servire a mâncării/ Programului naţional “TABĂRA OLIMPICILOR”

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

Anularea achizitiei privind Servicii de cazare, de restaurant şi de servire a mâncării/ Programului naţional “TABĂRA OLIMPICILOR”

Ministerul Tineretului si Sportului, cod fiscal: 26604620, cu sediul in Bucuresti, str.Vasile Conta nr.16, sector 2, cod postal 020954, telefon 021 3189022, fax 021 3076418, anunta anularea achizitiei privind “Servicii de cazare şi Servicii de restaurant şi de servire a mâncării”, în cadrul Programului naţional “TABĂRA OLIMPICILOR”, datorită faptului că nu a fost depusă nicio ofertă până la data limită de depunere a ofertelor (30.07.2015, ora 11.55).

Anularea selecţiei interne de oferte s-a realizat in conformitate cu art.2.5.2.14..1 alin.(7) lit.b) din Procedura operaţională Achiziţia Publică de servicii din categoria celor incluse in anexa nr.2B, conform Ordin nr.1276/2013 privind aprobarea Procedurilor Operaţionale pentru achiziţiile publice de produse,servicii sau lucrări din categoria celor incluse in anexa 2 B din O.U.G.34/2006 privind achiziţiile desfasurate în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv:
“Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri:…. dacă nu a fost depusă nici o ofertă…”.