Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE  SERVICII

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE SERVICII

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTELOR DE
SERVICII
pentru achizitia publica de: Servicii de formare profesionala (curs) – “Comunicare manageriala” pentru LOT3 si LOT4, Cod CPV: 80530000-8 – Servicii de formare profesionala (Rev.2)

 

Sectiunea I: Autoritatea contractanta

I.1 Denumirea, adrese si punct(e) de contact
Ministerul Tineretului si Sportului;
Punct(e) de contact: Ministerul Tineretului si Sportului, cod fiscal: 26604620,, cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta nr.16, sector 2, cod postal 020954, telefon 0213076417, fax 0213076418 – Biroul Achizitii, in atentia doamnei: Bianca Oancea;
Adresa (adrese) internet: Adresa Generala a autoritatii contractante: www.mts.ro

I.2 Tipul autoritatii contractante
– Minister

I.3 Activitatea principala
– Tineret si Sport

I.4 Atribuirea contractului in numele altor autoritati contractante:
– Nu

Sectiunea II: Obiectul contractului

II.1 Descriere
II.1.1 Denumirea atribuita contractului
Achizitia de servicii de formare profesionala (curs) – “Comunicare manageriala”, cod CPV 80530000-8, Servicii de formare profesionala

II.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii;
Categoria de servicii: Servicii de formare profesionala;
Locul principal de executare a serviciilor: Municipiul Bucuresti, cod NUTS RO321;

II.1.3 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de Servicii de formare profesionala (curs) – “Comunicare Manageriala”, structurata pe 2 (doua) loturi, dupa cum urmeaza:
LOT 3: Servicii de formare profesionala (curs) – “Comunicare Manageriala”,
LOT 4: Servicii de formare profesionala (curs) – “Comunicare Manageriala”,

II.1.4 Clasificarea CPV (vocabularul comun privind achizitiile publice)
80530000-8 – Servicii de formare profesionala;

II.2 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Valoarea pentru LOT3: 2900 lei fara TVA;
Valoarea pentru LOT4: 5280 lei fara TVA;
Valoarea totala: 8180 lei fara TVA;

Sectiunea IV: Procedura

IV.1 Tipul procedurii
Procedura Simplificata Proprie;

IV.2 Criterii de atribuire
Cel mai bun raport calitate-pret;

IV.3 Informatii administrative
IV.3.1 Publicare anterioara privind aceleasi contracte
Anunt de publicitate nr: 131725 publicat in S.E.A.P.;

Sectiunea V: Atribuirea Contractelor

Contract nr. 137 Denumire: Servicii de formare profesionala (curs) – “Comunicare manageriala”, cod CPV 80530000-8, Servicii de formare profesionala, desfasurat in Bucuresti,

V.1 Data deciziei de atribuire a contractului:
– 13.11.2017;

V.2 Informatii privind ofertele
– Numarul de oferte primite pentru LOT3: 2(doua) oferte;

V.3 Numele si adresa operatorului economic in favoarea caruia s-a luat o decizie de atribuire a contractelor
Pentru LOT 3: S.C AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 6, str Margelelor, nr.70 bl. N3 sc.2, ap 20, Tel/Fax:021/252.04.14, si punct de lucru in Str.Episcop Chesarie, nr 22,  Sector 4, Bucuresti, e-mail office@avangardeacademy.ro, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J40/10109/2013, cod fiscal  RO32128882, având  contul nr RO11TREZ7065069XXX012593 deschis la Trezoreria Sector 6
V.4 Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii totale a contractului: 7000 lei fara TVA;
Valoarea totala finala a contractului: 2900 lei fara TVA;

V.5 Informatii privind subcontractarea
Nu este cazul;

Contract nr. 138 Denumire: Servicii de formare profesionala (curs) – “Comunicare manageriala”, cod CPV 80530000-8, Servicii de formare profesionala, desfasurat in Bucuresti.
V.1 Data deciziei de atribuire a contractului:
– 13.11.2017;

V.2 Informatii privind ofertele
– Numarul de oferte primite pentru LOT4: 2(doua) oferte;

V.3 Numele si adresa operatorului economic in favoarea caruia s-a luat o decizie de atribuire a contractelor
Pentru LOT 4: S.C AVANGARDE BUSINESS GROUP SRL cu sediul social in Bucuresti, sector 6, str Margelelor, nr.70 bl. N3 sc.2, ap 20, Tel/Fax:021/252.04.14, si punct de lucru in Str.Episcop Chesarie, nr 22,  Sector 4, Bucuresti, e-mail office@avangardeacademy.ro, număr de înmatriculare în Registrul Comerţului J40/10109/2013, cod fiscal  RO32128882, având  contul nr RO11TREZ7065069XXX012593 deschis la Trezoreria Sector 6

V.4 Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii totale a contractului: 14400 lei fara TVA;
Valoarea totala finala a contractului: 5280 lei fara TVA;

V.5 Informatii privind subcontractarea
Nu este cazul;

Sectiunea VI: Informatii suplimentare

Informatii suplimentare se pot obtine la sediul Ministerului Tineretului si Sportului, Biroul Achizitii, telefon 021 318.90.22, persoana de contact: Bianca Oancea.