Ministerul Tineretului și Sportului

Anunt - Invitatie de participare la procedura de achizite directa/ Servicii de promovare

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

Anunt - Invitatie de participare la procedura de achizite directa/ Servicii de promovare

Ministerul Tineretului şi Sportului, cod fiscal: 26604620, cu sediul în Bucureşti, str.Vasile Conta nr.16, sector 2, cod postal 020954, telefon 021 318.90.22, fax 021 307 64 18, vă invită să depuneţi ofertă în scopul atribuirii contractului de achiziţie publică de ”Servicii de promovare” – Spoturi de informare ce urmeaza a fi difuzate prin intermediul social media.

Anunt – Invitatie de participare la procedura de achizite directa/ Servicii de promovare