Ministerul Tineretului și Sportului

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

ANUNT-INVITAŢIE DE PARTICIPARE La procedura de achizitie directa

 Ministerul Tineretului si Sportului, cod fiscal: 26604620, cu sediul in Bucuresti, str.Vasile Conta nr.16, sector 2, cod postal 020954, telefon 021 318.90.22, fax 021 307 64 18, va invită să depuneti ofertă în scopul atribuirii contractului de achizitie publica de”Servicii de televiziune prin cablu” pentru un numar de aproximativ 33 de televizoare.

 

Caracteristici:

Pachet de baza

Procedura de atribuire: achizitie directa- selectie de oferte;

 

Cod CPV: 64228100-1

 

Criteriul de atribuire: “Pretul cel mai scazut”;

 

Adresa la care se transmit ofertele : la sediul Ministerul Tineretului si Sportului , str.Vasile Conta, nr. 16, sector 2, Bucuresti, la Registratură.

 

Program: luni – joi:intre orele 8:30 – 17:00  ;vineri:intre orele 08.30-14.30

Data limită pentru depunerea ofertei :  26.05.2014, ora 10.00

Data ora şi locul deschiderii ofertelor :26.05.2014, ora 12.00, la sediul autoritatii contractante respectiv Ministerul Tineretului si Sportului, situat in str.Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucuresti

Adresa de deschidere a ofertelor:Ministerul Tineretului si Sportului, str.Vasile Conta nr.16, sector 2, Bucuresti.

Modalitatea de atribuire:contract de achizitie publica

Tipul contractului : servicii

Moneda in care se transmite oferta de pret:RON   

Tip de finantare:Bugetul statului

Limba in care se redacteaza oferta:limba romana

 

Perioada de valabilitate a ofertei: Perioada de valabilitate a ofertei este de 30 de zile de la termenul limita de primire a ofertelor.

Durata de prestare servicii:30.05.2014-31.12.2014

Nu se acceptă depunerea de oferte alternative;                                           

21. MODALITATI DE PREZENTARE A OFERTEI 

Oferta va  cuprinde urmatoarele formulare:

– Scrisoare de inaintare – Formularul 1;

Propunerea tehnica

– Propunerea financiara

Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii tehnice:

Ofertantul are obligaţia de a prezenta propunerea tehnica astfel încât să se asigure posibilitatea verificării conformităţii acesteia cu specificaţiile tehnice prevăzute în prezentul anunt – invitatie participare; astfel propunerea tehnica va conţine un comentariu, articol cu articol, al specificaţiilor tehnice conţinute in prezentul anunt – invitatie participare, prin care să se demonstreze corespondenţa propunerii tehnico – financiare cu specificaţiile respective.

 

Instructiuni privind modul de elaborare si prezentare a propunerii financiare:

Propunerea financiara va fi exprimata in lei fara TVA/luna pentru serviciile de televiziune prin cablu.

 

Oferta  va fi  transmisa in plic inchis marcat cu adresa autorităţii contractante (MINISTERUL TINERETULUI SI SPORTULUI  – Bucureşti, str. Vasile Conta, nr. 16 , sector 2) si cu inscripţia : ”A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA DE :26.05.2014, ora 12.00.”

 

Autoritatea contractantă va efectua plăţile pentru serviciile achiziţionate, in perioada 24-31 ale luni, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data comunicarii facturii, prin ordin de plata în contul de Trezorerie al prestatorului. În acest sens, toţi ofertanţii interesaţi să participe la selecţia de oferte trebuie să deţină un cont deschis la Trezoreria Statului.

Informaţii suplimentare se pot obtine la sediul Ministerului Tineretului si Sportului-Serviciul Investitii si Achizitii Publice, dna. Ramona Marineci, telefon :0721.71.91.82

 

Serviciul Investitii si Achizitii Publice