Ministerul Tineretului și Sportului

Anunt - Invitatie de participare la procedura de achizitie publica/ Servicii de paza

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

Anunt - Invitatie de participare la procedura de achizitie publica/ Servicii de paza

Anunt – Invitatie de participare la procedura de achizitie publica/ Servicii de paza

Documentatia de atribuire privind achizitia publica/ Servicii de paza