Ministerul Tineretului și Sportului

Anunt - Invitatie de participare la procedura de selectie interna de oferte/ Servicii de cazare, de restaurant si servire a mancarii/ Proiectul Tabara Tinerilor Inteligenti

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

Anunt - Invitatie de participare la procedura de selectie interna de oferte/ Servicii de cazare, de restaurant si servire a mancarii/ Proiectul Tabara Tinerilor Inteligenti

Ministerul Tineretului si Sportului,cod fiscal:26604620,cu sediul in Bucuresti,str.Vasile Conta nr.16,sector 2,cod postal 020954,telefon 021 318 90 22,fax 021 307 64 18, organizeaza in data de 19.06.2015, ora  11.00  la sediul autoritatii contractante, deschiderea de oferte privind procedura de “selectie interna de oferte”, aplicată conform Ordinului M.T.S. nr.1276/05.11.2013,pentru achizitia publică : “Servicii de cazare şi Servicii de restaurant şi de servire a mâncării” în cadrul Proiectului “Tabăra Tinerilor Inteligenţi”.

Anunt – Invitatie de participare la procedura de selectie interna de oferte/ Servicii de cazare, de restaurant si servire a mancarii/ Proiectul Tabara Tinerilor Inteligenti

Documentatia de atribuire Anunt – Invitatie de participare la procedura de selectie interna de oferte/ Servicii de cazare, de restaurant si servire a mancarii/ Proiectul Tabara Tinerilor Inteligenti