Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNT   Privind anularea achizitiei publice de:  Servicii de formare profesionala (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara”  pentru LOT 1 si LOT 2

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

ANUNT Privind anularea achizitiei publice de: Servicii de formare profesionala (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara” pentru LOT 1 si LOT 2

Ministerul Tineretului si Sportului

ANUNT

 

Privind anularea achizitiei publice de:

Servicii de formare profesionala (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara”

pentru LOT 1 si LOT 2

Ministerul Tineretului si Sportului, cod fiscal: 26604620, cu sediul in Bucuresti, str. Vasile Conta, nr.16, sector 2, cod postal 020954, telefon 021 3189022, fax 021 3076418, anunta anularea procedurii simplificate proprii privind achizitia de: Servicii de formare profesionala (curs) – “Facilitator dezvoltare comunitara”, pentru LOT 1 si LOT 2, Cod CPV 80530000-8 Servicii de formare profesionala, datorita faptului ca nu a fost depusa nici o oferta pana la data limita de depunere a ofertelor, 30.10.2017, ora 10.00.

 

Anularea procedurii simplificata proprie s-a realizat in conformitate cu:

-art.5.3.7, lit. I, alin (1), lit. a) din Procedura operationala privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii specifice prevazute in anexa nr.2, din legea nr.98/2016 privind achizitiile publice si legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale,

-sect.12, art.212, alin 1, lit a) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, respectiv:

“Autoritatea contractanta are obligatia de a anula proceduria de atribuire a contractului de achizitie publica in urmatoarele cazuri: ”daca nu a fost depusa nici o oferta/solicitare de participare sau daca nu a fost depusa nici o oferta admisibila”;