Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNT privind anularea achizitiei publice/ Servicii de formare profesionala/ Proiectul CURS FORMARE ANIMATORI CENTRE DE VACANŢĂ

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

ANUNT privind anularea achizitiei publice/ Servicii de formare profesionala/ Proiectul CURS FORMARE ANIMATORI CENTRE DE VACANŢĂ

Descarca aici ANUNT privind anularea achizitiei  publice de: “Servicii de formare profesionala” in cadrul proiectului “CURS FORMARE ANIMATORI CENTRE DE VACANŢĂ”

Ministerul Tineretului si Sportului, cod fiscal: 26604620, cu sediul in Bucuresti, str.Vasile Conta nr.16, sector 2, cod postal 020954, telefon 021 3189022, fax 021 3076418, anunta anularea achizitiei privind :  “Servicii de formare profesionala” in cadrul proiectului “CURS FORMARE ANIMATORI CENTRE DE VACANŢĂ”, datorită faptului că nu a fost depusă nici o ofertă până la data limită de depunere a ofertelor (20.05.2015,ora 10.00).

Anularea selecţiei interne de oferte s-a realizat in conformitate cu art.2.5.2.14..1 alin.(7) lit.b) din Procedura operaţională Achiziţia Publică de servicii din categoria celor incluse in anexa nr.2B, conform Ordin nr.1276/2013 privind aprobarea Procedurilor Operaţionale pentru achiziţiile publice de produse,servicii sau lucrări din categoria celor incluse in anexa 2 B din O.U.G.34/2006 şi pentru aprobarea Procedurii operaţionale privind Achiziţii directe în cadrul Ministerului Tineretului şi Sportului, respectiv: “Autoritatea contractantă are obligaţia de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achiziţie publică în următoarele cazuri:…. dacă nu a fost depusă nici o ofertă…”.