Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNŢ privind anularea procedurii de selecţie internă de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

ANUNŢ privind anularea procedurii de selecţie internă de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”

Nr. 1377/20.10.2014

 

     Având în vedere Anunţul – Invitaţie participare cu nr. 1331/15.10.2014 şi Documentaţia de atribuire cu nr. 1332/15.10.2014, privind atribuirea contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”, publicate pe site- ul www.mts.ro la data de 15.10.2014, Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă anularea procedurii, în conformitate cu prevederile art. 209, alin. (1), lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Motivăm anularea procedurii prin aceea ca la calcularea cuantumului garanţiei de participare, în mod eronat s-a solicitat 10% din valoarea estimată a contractului şi nu maxim 2% din valoarea estimată a contractului, aşa cum prevede art. 43^1, alin. (2), lit. a) din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.