Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNŢ privind suspendarea procedurii de selecţie internă de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”

Informare publică - Anunțuri achiziții publice

ANUNŢ privind suspendarea procedurii de selecţie internă de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”

 

Avand in vedere Anuntul – Invitatie participare cu nr. 1453/29.10.2014 si Documentatia de atribuire cu nr. 1454/29.10.2014, privind atribuirea contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”, publicate pe site- ul www.mts.ro la data de 29.10.2014, Ministerul Tineretului şi Sportului anunţă suspendarea procedurii, în conformitate cu prevederile art. 256^1, alin. (3), din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Motivăm anularea procedurii prin aceea ca s-au formulat contestatii de catre doi dintre operatorii economici participanti la procedura, dupa cum urmeaza:

Primul operator economic contesta rezultatul procedurii prin aceea ca indeplineste cerinta autoritatii contractante cu privire la cifra de afaceri si la justificarea pretului unitar ofertat.

Operatorul economic 2, contesta rezultatul procedurii prin aceea ca indeplineste cerinta autoritatii contractante cu privire la justificarea pretului unitar ofertat.

            Operatorii economici participanti la procedura, vor fi anuntati cu privire la rezultatul solutionarii contestatiilor, in conformitate cu prevederile art. 256^1, alin. (4).

 

ANUNŢ Privind suspendarea procedurii de selecţie internă de oferte în vederea atribuirii contractului de achiziţie publică de „ Servicii de formare profesională”, în cadrul proiectului „Curs Expert Accesare Fonduri Europene”