Ministerul Tineretului și Sportului

Anunţ - Concurs pentru ocuparea a trei posturi de conducere de natură contractuală, studii superioare

Informare publică - Carieră

Anunţ - Concurs pentru ocuparea a trei posturi de conducere de natură contractuală, studii superioare

În conformitate cu dispozitiile Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzator functiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice, aprobat prin H.G. nr.286-2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Ministerul Tineretului si Sportului organizeaza concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a trei posturi vacante de conducere de natura contractuala, studii superioare, dupa cum urmeaa:

– 1 post de director – Casa de Cultura a Studentilor Resita;
– 1 post cle director – Casa de Cultura a Studentilor Iasi;
– 1 post de director adjunct – Casa de Cultura a Studentilor Cluj.

 

Anunţ – Concurs pentru ocuparea a trei posturi de conducere de natură contractuală, studii superioare