Ministerul Tineretului și Sportului

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

Informare publică - Carieră

Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea următoarelor funcții publice de execuție vacante

- 1 funcție publică vacantă de expert clasa I grad profesional principal
din cadrul Direcției Financiar și Contabilitate
- 1 funcție publică de execuție vacantă de expert clasa I grad profesional
principal din cadrul Serviciului Buget Contabilitate - Direcția Fiananciar
și Contabilitate.

Anunt posturi DFC