Ministerul Tineretului și Sportului

Anunt - Proba scrisa pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie vacante

Informare publică - Carieră

Anunt - Proba scrisa pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie vacante

Ministerul Tineretului $i Sportului organizeaza in data de 25.08.2014 concurs proba
scrisa, pentru ocuparea a doua posturi contractuale de executie vacante, dupa cum umeaza:
– 1 post de consilier grad profesional II – Serviciul Investitii si Achizitii Publice
– 1 post de consilier grad profesional I A Directia Juridic si Resurse Umane –
Biroul Resurse Umane.

Anunt – Concurs proba scrisa