Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNŢ referitor la suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție la Serviciul Resurse Umane

Informare publică - Carieră

ANUNŢ referitor la suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție la Serviciul Resurse Umane

Având în vedere adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.45885/2018, Ministerul Tineretului și Sportului anunță suspendarea concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție la Serviciul Resurse Umane, organizat în data de 06.09.2018, proba scrisă, datorită nerespectării prevederilor art.39 alin.(11) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare.

Procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii, potrvit prevederilor art.73 alin.(2) și alin.(6) din H.G.nr.611/2008, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora:

“(2) Suspendarea se dispune de către Agenție, după o verificare prealabilă, în regim de urgență, a situației de fapt sesizate, dacă se constată existența unor deficiențe în nerespectarea prevederilor legale.

(6) În situația prevăzută la alin.(2) procedura de organizare a concursului va fi reluată în condițiile legii.”

Se atașează prezentului Anunț, adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.45885/2018.

Adresa