Ministerul Tineretului și Sportului

Apel de selecție voluntari

Informare publică - Carieră

Apel de selecție voluntari

Ministerul Tineretului și Sportului anunță demararea unui program intern de voluntariat pentru tineri, în condițiile Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România. Programul se va desfășura în perioada aprilie – decembrie 2017 și vizează un număr de 10 voluntari care își vor desfășura activitatea în cadrul direcțiilor de specialitate din minister, având un program flexibil de maximum 10 ore pe săptămână.

Această activitate de voluntariat oferă tinerilor voluntari posibilitatea să aibă contact nemijlocit cu lumea reală a unui mediu instituțional, acest gen de experiență profesională în cadrul administrației centrale fiind extrem de relevant pentru facilitarea înțelegerii proceselor administrative, dobândirea de abilități în practică și dezvoltarea unor viabile competențe instituționale. Stagiul de voluntariat va fi semnificativ, atât pentru posibilitatea de clarificare a tinerilor privind obiectivele carierei pe termen lung, cât și a performanțelor imediate, încurajând activitățile practice care presupun învățarea în domenii ale tineretului prin participare și implicarea directă a tinerilor în implementarea politicilor publice de tineret.

Pot aplica persoane cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani, cu cetățenie română.

Documentele necesare pentru înscriere sunt: copie după cartea de identitate, Curriculum Vitae (Europass) și o scrisoare de intenție. Documentele se vor transmite prin e-mail la adresa strategie.tineret@mts.ro, în perioada 22 martie – 9 aprilie 2017.

Selecția se va face în baza analizării acestor documente, în perioada 10 aprilie – 12 aprilie 2017.

Rezultatele selecției vor fi publicate pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului în data de 13 aprilie 2017.

La finalul stagiului, voluntarilor li se vor recunoaște competențele dobândite prin eliberarea certificatelor de voluntariat.

Precizăm că nu se asigură cheltuieli de cazare, masă, transport sau alte tipuri de cheltuieli pentru activitatea curentă de voluntariat, ci doar în cazul participării la activități și proiecte ale ministerului.