Ministerul Tineretului și Sportului

Informare publică - Carieră

Concurs ocupare posturi Directia - Juridic si Resurse Umane

Data organizarii probei scrise – 23.06.2015, ora 10.00.
Interviul se va sustine intr-un termen de maximum 5 zile lucratoare de la
sustinerea probei scrise.

ANUNT