Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatele selecției participanților la evenimentul CONNECTOR 2016

Informare publică - Carieră

Rezultatele selecției participanților la evenimentul CONNECTOR 2016

Candidații declarați admiși vor transmite prin e-mail la adresa
dscdt@mts.ro copii scanate ale documentelor doveditoare (document
identitate și diplomă de lucrător de tineret sau adeverință din partea
unei organizații non-guvernamentale care să ateste calitatea de lucrător
de tineret, pentru lucrătorii de tineret, respectiv document identitate și
carnet de student vizat pe anul în curs sau adeverință de student
valabilă, pentru studenți).
Documentele se vor transmite în termen de maxim 5 zile de la afișarea
rezultatelor (până la data de 20 iunie 2016 inclusiv).
În caz contrar, candidații care nu au transmis documentele solicitate vor
fi respinși și se vor selecta alte persoane din cele aflate pe lista de
rezervă pentru a le înlocui.


Rezultate Selectie CONNECTOR 2016