Ministerul Tineretului și Sportului

Informare publică - Carieră

Rezultatul contestatiei la proba scrisa a concursului organizat la sediul MTS in data de 12.07.2016 in vederea ocuparii functiei contractuale vacanta de consilier grad profesional II din cadrul Directiei Juridic si Secretariat - Compartimentul Secretariat - aparatul propriu al MTS

rezultat contestatie