Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21 septembrie 2015 în vederea ocupării funcţiei contractuale de consilier grad profesional II din cadrul Direcţiei Juridic şi Resurse Umane - Biroul Juridic - aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului

Informare publică - Carieră

Rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 21 septembrie 2015 în vederea ocupării funcţiei contractuale de consilier grad profesional II din cadrul Direcţiei Juridic şi Resurse Umane - Biroul Juridic - aparatul propriu al Ministerului Tineretului şi Sportului

rezultat proba scrisa juridic