Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul selecfiei dosarelor de înscriere la concursul organizat la sediul Ministerului Tineretului și Sportului în data de 11.09.2018 în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut

Informare publică - Carieră

Rezultatul selecfiei dosarelor de înscriere la concursul organizat la sediul Ministerului Tineretului și Sportului în data de 11.09.2018 în vederea promovării în gradul profesional imediat superior celui deținut

Selectie dosare promovare