Ministerul Tineretului și Sportului

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 06.06.2016 în vederea ocupării unor funcții publice in cadrul Directiei Juridic si Secretariat - aparatul propriu al MTS

Informare publică - Carieră

Rezultatul selecției dosarelor la concursul organizat în data de 06.06.2016 în vederea ocupării unor funcții publice in cadrul Directiei Juridic si Secretariat - aparatul propriu al MTS

Rezultat selectie dosare juridic