Ministerul Tineretului și Sportului

Proiectul “Tineri mai pregătiți pentru provocările pieței muncii - Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți”

Informare publică - Presa

Proiectul “Tineri mai pregătiți pentru provocările pieței muncii - Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți”

Ministerul Tineretului și Sportului, alături de partenerii săi, a lansat joi, 3 iulie 2014,  proiectul POSDRU/160/2.1/S/142018 “Tineri mai pregătiți pentru provocările pieței muncii – Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți”.

Proiectul își propune să sporească șansele de incluziune pe piața muncii a unui număr de 5000 de studenți prin îmbinarea activităților de consiliere și orientare profesională propriu-zisă pentru studenți, cu cele de organizare de stagii de pregătire practică la angajatori.

Prin activitățile de management al carierei pe care le desfășoară proiectul, studenții vor dobândi o perspectivă mai clară asupra potențialului pieței muncii și vor avea parte de consiliere în alegerea celor mai bune opțiuni profesionale, în acord cu interesele lor și studiile efectuate. Studenții din grupul susținut de proiect vor fi monitorizați și după încheierea programului de consiliere și orientare profesională.

Proiectul va fi implementat printr-un parteneriat între: Ministerul Tineretului și Sportului (Beneficiar), Universitatea “Titu Maiorescu”, Everlight Solutions, Syneqva, Asociația Tinerii Uniți, Daiman Public Relations, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, European Board for Certified Counselors și Asociația pentru Dezvoltare și Promovare Socio-Economică – Catalactica.

Evenimentul a adus la masa discuțiilor invitați speciali care au transmis mesajul lor de susținere echipei de proiect: dl. Corneliu Vișoianu – consilierul Primului Ministru, dl. Cristian Cosmin – Secretar de Stat în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, dl. Gabriel Liviu Ispas – Secretar General Adjunct în cadrul Ministerului Educației Naționale, dna. Daniela Ciofu – Director Adjunct al OI CNDIPT, dna. Prof.univ.dr. Samaranda Angheni – Rector al Universității Titu Maiorescu.

“Tineri mai pregătiți pentru provocările pieței muncii – Consiliere profesională și stagii de practică pentru studenți”- POSDRU/160/2.1/S/142018  este un proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, se înscrie pe Axa prioritară 2 – “Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 – „Tranziția de la școală la viață activă” și se derulează pe parcursul a 20 de luni (aprilie 2014 – decembrie 2015).

Persoană de contact:

Gabriela Georgescu, Specialist Media, Daiman Public Relations

E-mail: gabriela.georgescu@daiman.ro