Ministerul Tineretului și Sportului

Informare publică - Solicitare informații

Solicitare informații

Pentru a solicita Ministerului Tineretului și Sportului informaţii de interes public, conform prevederilor Legii nr. 544 / 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, vă rugăm să vă adresaţi la:

Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public

Monica Pretorian
Florentina Andrei

Legislație:

LEGE nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

HOTĂRÂRE nr. 478 din 6 iulie 2016  pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 123/2002

Formular tip cerere nformatii interes public L544

Model reclamatie administrativa