Ministerul Tineretului și Sportului

Comunicat de presă

Media

Comunicat de presă

În urma unor articole de presă, Ministerul Tineretului și Sportului face următoarele precizări:

  1. În anul 2019, numărul de locuri alocate în Taberele Studențești pentru studenții care constituie cazuri sociale, a crescut cu 10% față de anul anterior. Studenții care activează în Casele de Cultură ale Studenților, nu se încadrează în categoria mai sus menționată, așa cum eronat este prezentat în comunicatul ANOSR;
  2. Ca și în anul 2018, în anul 2019 studenții implicați în acțiuni de voluntariat, activități și proiecte studențești, manifestări culturale, științifice și sportive gestionate de federațiile studențești, legal constituite, au locuri alocate separat și nu se supun criteriilor stabilite pentru restul beneficiarilor Taberelor Studențești. ANOSR, USR și UNSR, stabilesc criteriile de selecție ale acestora. Cu toate acestea, anul trecut ANOSR si UNSR nu și-au ocupat toate locurile alocate;
  3. In ceea ce privește facilitarea integrării tinerilor din grupurile socio-economice dezavantajate, MTS organizează și în anul 2019 Tabere Sociale pentru un număr de 2.257 copii și tineri din familii aflate în situație de risc major de integrare socială;
  4. În anul 2018, Taberele Studențești au avut un buget de 5.000.000 lei, iar în anul 2019 au același buget;
  5. Numărul total de locuri alocat studenților în anul 2018 a fost de 10.000, dar s-au ocupat doar 8.221 de locuri. În anul 2019 sunt alocate 7.142 locuri, ținând cont de faptul că Ministerul Educației Naționale a comunicat un număr de studenți cu 10% mai mic față de anul anterior;
  6. MTS a luat măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor în Taberele Studențești, iar asta a dus la majorarea tarifului de cazare și modificarea normelor de cheltuieli referitoare la alocația de masă. La o analiză atentă, se poate observa faptul că numărul beneficiarilor Taberelor Studențești nu a scazut semnificativ iar condițiile ce vor fi oferite nu descurajază performanța studenților din România, ci din contră, aceștia vor fi stimulați să participe;
  7. Tot în anul 2019, MTS organizează Universitatea de Vară la care vor participa aproximativ 150 de studenți;
  8. Ministerul Tineretului și Sportului organizează în anul 2019 tabere gratuite pentru aproximativ 17.000 de copii și tineri.

Ministerul Tineretului și Sportului a avut și are toată deschiderea de a comunica și a colabora cu organizațiile de tineret și își construiește programele astfel încât să acopere nevoile tinerilor din România. Ca și până acum, ușile MTS sunt deschise pentru toate organizațiile în vederea unei comunicări sănătoase și transparente.