Ministerul Tineretului și Sportului

Acordarea cetățeniei române sportivilor Orlov Yevhenii și De Amorim William Douglas

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Acordarea cetățeniei române sportivilor Orlov Yevhenii și De Amorim William Douglas

Data publicării: 06 aprilie 2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 16.04.2016

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documente supuse consultării

NF privind acordarea cetăţeniei române domnului „De Amorim William Douglas”

HG privind acordarea cetăţeniei române domnului „De Amorim William Douglas”

NF privind acordarea cetăţeniei române domnului „Orlov Yevhenii”

HG privind acordarea cetăţeniei române domnului „Orlov Yevhenii”

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

 

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

 

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Cabinetul Ministrului Secretar de Stat Narcisa Lecușanu, Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin fax la numărul de telefon
  • 021/318.90.03
  • Prin poşta electronică la urmatoarele adrese: cristina.tanase@mts.ro; irina.matei@mts.ro.