Ministerul Tineretului și Sportului

Anunț consultare publică - Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 259/ 2006

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Anunț consultare publică - Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 259/ 2006

Ministerul Tineretului și Sportului supune consultării publice proiectul de Hotărâre privind modificarea și completarea Anexei 1 la Hotărârea Guvernului nr. 259/2006 privind aprobarea normelor de cheltuieli pentru realizarea programelor Autorității Naționale pentru Tineret în domeniul activității de tineret.

Persoanele interesate pot depune în scris, în termen de 10 zile de la data postării pe site, pe formularul prezentat în anexă, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de Hotărâre la adresa de email marcel.sabados@mts.ro.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE HG 259 2018

HOTARARE MODIFICARE 259