Ministerul Tineretului și Sportului

Anunț dezbatere publică metodologii

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Anunț dezbatere publică metodologii

Direcția Activităţi pentru Studenți şi Tabere din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului supune dezbaterii publice următoarele proiecte de Metodologii:

  • metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi şi a taberelor pentru preşcolarii, elevii, studenţii cu handicap, împreună cu asistenţii personali şi asistenţii personali profesionişti.
  • metodologia privind organizarea taberelor naţionale şi tematice pentru copii şi tineri, în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului şi Sportului.
  • metodologiei şi regulamentul de tabără pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tabără de odihnă, în centrele de agrement/baze turistice proprii Ministerului Tineretului şi Sportului.
  • metodologia de derulare şi implementare a proiectelor studenţeşti
    proprii şi/sau in parteneriat de către Casele de Cultură ale Studenţilor
    şi Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei”;
  • metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național “Tabere studențești” 2018.

            Persoanele interesate pot depune în scris, în termen de 10 zile lucrătoare de la data postării pe site, pe formularul prezentat în anexă, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de metodologii pe tabere, la adresa de email bianca.mironescu@mts.ro, pentru metodologia de derulare şi implementare a proiectelor studenţeşti proprii şi/sau in parteneriat de către Casele de Cultură ale Studenţilor şi Complexul Cultural Sportiv Studentesc “Tei” la adresa de email cristi.grigore@mts.ro şi pentru metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național “Tabere studențești 2018″ la adresa de email constantin.nutu@mts.ro .

Anexa-anunt

Metodologie Tabere Studentesti 2018

Metodologie proiecte CCS-uri

Metodologie tabere de odihna

Metodologie tabere nationale si tematice

Metodologie tabere sociale si cu handicap