Ministerul Tineretului și Sportului

Anunț consultare publică - Regulament privind înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

Evenimente

Anunț consultare publică - Regulament privind înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret

Supunem dezbaterii publice proiectul de Ordin privind înființarea Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret, precum  și Regulamentul de Funcţionare al acestuia, anexă la proiectul de ordin.

Persoanele interesate pot depune în scris, în termen de 10 zile de la data postării pe site, pe formularul prezentat în anexă, propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de ordin la adresa de email: denisse.matache@mts.ro.

Ordin