Ministerul Tineretului și Sportului

ANUNȚ privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin al ministrului tineretului și sportului pentru Metodologia pentru concursul național/local de proiecte de tineret și Concursul național de proiecte studențești

Noutăți

ANUNȚ privind organizarea întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin al ministrului tineretului și sportului pentru Metodologia pentru concursul național/local de proiecte de tineret și Concursul național de proiecte studențești

Astăzi, 20 martie 2017, în baza Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Tineretului și Sportului anunță organizarea, în data de 22 martie 2017, începând cu ora 13.00, la sediul Ministerului Tineretului și Sportului, situat în Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, etaj 8, Sala Nadia, a întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului de Ordin al ministrului tineretului și sportului pentru Metodologia pentru concursul național/local de proiecte de tineret și Concursul național de proiecte studențești.

La dezbaterea publică este invitată să participe, în limita locurilor disponibile în sală, orice persoană interesată: persoane fizice și/sau juridice, organizații ale societății civile, reprezentanți ai instituțiilor publice interesate, ai presei etc. Propunerile, sugestiile sau opiniile scrise care nu au fost transmise în perioada anterioară întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului vor fi comunicate Ministerului Tineretului și Sportului în format electronic/material, prin transmitere la adresa de e-mail: programe.tineret@mts.ro ori prin depunere personală/poştă/curier la Registratura Ministerului Tineretului și Sportului din Bucureşti, str. Vasile Conta nr. 16, sector 2, program: Luni-Joi, intervalul orar 8.00-16.30 şi Vineri, intervalul orar 8.00 – 16.30.

În scopul eficientizării organizării şi desfăşurării întâlnirii pentru dezbaterea publică a proiectului, persoanele interesate sunt rugate să confirme participarea până marți, 21 martie 2017, ora 14.00, la adresa de e-mail: cristian.cojocaru@mts.ro ori la nr. tel: 0213076455 cu menţionarea, dacă este cazul, a intenţiei de a prezenta verbal propuneri în cadrul dezbaterii şi, în cazul organizațiilor neguvernamentale de/pentru tineret, a numărului şi numelui participanţilor. Precizăm că timpul alocat prezentării verbale de propuneri este de maxim 5 minute/organizație neguvernamentală de/pentru tineret sau, după caz, participant.

Proiectul de Ordin al ministrului tineretului și sportului pentru Metodologia pentru concursul național/local de proiecte de tineret și Concursul național de proiecte studențești poate fi consulate aici.