Ministerul Tineretului și Sportului

Apel pentru cursul de formare regional privind autonomia si participarea activa a tinerilor romi

Noutăți

Apel pentru cursul de formare regional privind autonomia si participarea activa a tinerilor romi

Ca şi parte a Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP)  Departamentul de Tineret al Consiliului Europei  va organiza un curs de formare regional ce are ca scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi din Republica Moldova şi România.
Cursul de formare va avea loc în perioada 28 – 31 August în Republica Moldova. Acesta are ca scop creşterea competenţelor participanţilor în susţinerea modalităţilor de auto-organizare şi de participare a tinerilor romi. Cursul de formare se doreşte a fi o oportunitate de identificare a proceselor de politică publică în care tinerii romi să fie implicaţi iar specificităţile tinerilor romi să devină parte a proceselor de politică de tineret la nivel national şi local.
Cursul de formare va aduce împreună 35 de participanţi din ambele ţări. Evenimentul este o oportunitate pentru tineri (atât romi cât şi tineri ce nu şi-au declarat apartenenţa etnică), pentru decidenţi de la nivel local şi naţional( structuri de reprezentare ale romilor şi autorităţi locale cu responsabilităţi în domeniu) şi pentru Consiliile Naţionale de Tineret să se asigure că specificităţile tinerilor romi în politicile publice sunt incluse şi susţinute.
Creşterea capacităţii organizaţionale şi dezvoltarea competenţelor tinerilor romi, a organizaţiilor şi reţelelor acestora reprezintă elementul central al Planului de Acţiune pentru Tineri Romi ( RYAP)  al Departamentul de Tineret al Consiliului Europei. Termenul limită pentru trimiterea aplicatiei este 31 Iulie 2017, ora 14:00 CET. Limba de lucru a cursului va fi limba română. Toţi cei interesaţi trebuie să aplice on-line completând formularul de aplicare ce poate fi găsit la urmatoarea adresă URL: http://youthapplications.coe.int/Application-forms.