Ministerul Tineretului și Sportului

Chestionar referitor la Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii

Media

Chestionar referitor la Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii

Grupul Național de Lucru privind Dialogul UE cu Tinerii, coordonat de Ministerul Tineretului și Sportului, aduce împreună organizații neguvernamentale ce activează în domeniul tineretului, pentru a stabili prioritățile naționale ale acestuia.

Dialogul UE cu Tinerii implică o comunicare eficientă între tineri în calitate de cetățeni și factori de decizie la nivel local, regional sau central. Dialogul cu tinerii își propune încurajarea participării civice a persoanelor cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani și identificarea nevoilor reale ale acestora, în vederea creșterii calității inițiativelor de politici publice, dezvoltării politicilor publice corecte și de calitate, în beneficiul real al tinerilor.

Ciclul 2019-2020 de consultări este conceput în jurul temei „Crearea de oportunități pentru tineret” ce ar trebui să creeze un cadru general și o înțelegere comună a tinerilor privind aceste oportunități, în special asupra nevoilor și așteptărilor tinerilor și a modului în care acestea vor trebui abordate.

Astfel vă invităm să completați următorul chestionar  referitor la Dialogul Uniunii Europene cu Tinerii .

Răspunsul tinerilor este important pentru noi, întrucât urmărim consultarea unui număr cât mai semnificativ de tineri, reprezentativi pentru diferite categorii sociale. Ne dorim ca opiniile tinerilor să fie ascultate și să participe direct la luarea deciziilor ce le influențează viața.

Foarte important!

Rezultatele acestor consultări vor sta la baza întocmirii Raportului de țară aferent Ciclului VII al Dialogului UE cu Tineri.

Perioada în care are loc consultarea este 11 septembrie – 15 octombrie 2019.