Ministerul Tineretului și Sportului

COMUNICAT DE PRESĂ - Indemnizația de merit

Noutăți

COMUNICAT DE PRESĂ - Indemnizația de merit

Instituirea indemnizației de merit se acordă conform Legii nr. 118/ 15 martie 2002, precum și a H.G nr. 859 / 17 iulie 2003 și se acordă personalităților române de prestigiu, pentru realizări deosebite și pentru recompensarea unei activități de notorietate în domeniul culturii, științei și sportului.

Indemnizația de merit se acordă persoanelor nominalizate de Comisia Națională pentru acordarea Indemnizației de Merit, pe baza criteriilor de atribuire a indemnizației de merit prevăzute în norme de aplicare a legii. Comisia Națională stabilește numărul de indemnizații de merit care se acordă pentru fiecare dintre domeniile prevăzute de lege.

Comisia Naţională pentru Acordarea Indemnizaţiei de Merit este compusă din preşedintele Academiei Române, preşedinţii comisiilor de cultură şi ai comisiilor de muncă de la Senat şi de la Camera Deputaţilor, ministrul Culturii, ministrul Educaţiei şi Cercetării, ministrul Sportului şi Tineretului şi preşedinţii uniunilor de creaţie recunoscute de Asociaţia Naţională a Uniunilor de Creaţie (Uniunea Arhitecţilor din România, Uniunea Scriitorilor din România, Uniunea Artiştilor Plastici din România, Uniunea Cineaştilor din România, Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Uniunea Teatrală din România).

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 118/2003 pentru instituirea indemnizației de merit, în momentul de față, MINISTERUL TINERETULUI ȘI SPORTULUI beneficiează de un număr de 117 locuri din numărul totalul de 1500 de locuri, beneficiari ai indemnizației de merit din domeniile mai sus amintite.

În domeniul sportului indemnizaţia de merit se acordă persoanelor care au obţinut rezultate deosebite sau au contribuit nemijlocit la obţinerea acestora şi care fac parte din următoarele categorii:

 1. a) sportivi;
 2. b) antrenori;
 3. c) cadre medicale şi cercetători;
 4. d) arbitri;
 5. e) alte personalităţi care au participat la acţiuni externe deosebite de promovare a imaginii României.

Criteriile de atribuire a indemnizaţiei de merit sunt următoarele:

 1. A. În cazul sportivilor:
 2. a) să nu beneficieze de rentă viageră potrivit prevederilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare; nu se poate renunţa la rentă în favoarea indemnizaţiei de merit;
 3. b) să se fi retras din activitatea sportivă;
 4. c) să fi obţinut cel puţin 4 medalii la campionatele europene, campionatele mondiale de seniori sau cel puţin 2 medalii la jocurile olimpice, la sporturile individuale, sau cel puţin o medalie, pentru sporturile de echipă, la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;
 5. d) să se afle într-o stare precară de sănătate sau să aibă o invaliditate permanentă, certificată potrivit legii. În situaţia unei stări de invaliditate permanentă dobândită în timpul activităţii sportive, certificată legal, să aibă cel puţin o medalie la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice;
 1. În cazul antrenorilor se acordă aceste indemnizaţii de merit dacă îndeplinesc una dintre condiţiile prevăzute la lit. a) – d) şi condiţia prevăzută la lit. e):
 2. a) să fi pregătit nemijlocit loturile naţionale sau olimpice în calitate de antrenor, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit un număr de cel puţin 5 medalii de aur la campionate europene, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, dintre care cel puţin 2 medalii de aur la jocurile olimpice, pentru sporturile individuale, iar pentru jocurile sportive, un total de cel puţin 2 medalii de aur la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, cupe europene de seniori sau cupe mondiale de seniori, jocuri olimpice;
 3. b) să fi fost componenţi ai colectivelor tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice de seniori sau să fi pregătit nemijlocit, pe o perioadă de minimum 10 ani, cucerind cu sportivii pe care i-au pregătit cel puţin 8 medalii la campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru sporturile individuale, ori un număr de 2 medalii la cupe europene, cupe mondiale, campionate europene de seniori, campionate mondiale de seniori, jocuri olimpice, pentru jocurile sportive;
 4. c) să fi desfăşurat o activitate de antrenor de cel puţin 20 de ani în structuri sportive sau la loturile naţionale şi să fi pregătit nemijlocit ori să fi selecţionat, pregătit şi promovat la loturile naţionale şi olimpice un număr de cel puţin 15 sportivi care au fost medaliaţi la jocurile olimpice, campionate europene şi campionate mondiale de seniori, pentru sporturile individuale, sau cel puţin 5 sportivi pentru jocuri sportive, medaliaţi la aceleaşi competiţii, plus cupe mondiale şi cupe europene de seniori;
 5. d) după vârsta de 60 de ani, celor care au avut o activitate îndelungată ca antrenor, au contribuit la obţinerea unor rezultate de prestigiu de către sportivi şi au determinat dezvoltarea ramurii de sport respective prin rezultate, cercetări, lucrări, funcţii de conducere etc.
 6. e) să fi împlinit vârsta de 60 de ani sau să fie pensionaţi în urma dobândirii unei invalidităţi permanente;
 1. în cazul cadrelor medicale şi al cercetătorilor, după vârsta de pensionare, celor care au activat în colectivele tehnice ale loturilor naţionale şi olimpice o perioadă de cel putin 20 de ani, perioadă în care sportivii pe care i-au asistat au cucerit cel putin 15 medalii la jocurile olimpice, campionate europene şi campionate mondiale de seniori sau cel putin 3 medalii la jocurile olimpice, campionate europene şi campionate mondiale, cupe europene, cupe mondiale de seniori, pentru jocurile sportive;
 1. D. În cazul arbitrilor:
 2. a) să fi împlinit vârsta legală de pensionare
 3. b) să fi activat cel puţin 20 de ani în domeniuşi să fi arbitrat cel puţin la o ediţie a jocurilor olimpice şi a campionatelor mondiale sau europene ori la 2 ediţii ale cupelor mondiale sau europene, în turneele finale ale acestora;
 1. În cazul altor personalităţi care au participat la acţiuni externe deosebite de promovare a imaginii României şi de dezvoltare a sportului românesc în lume.

În urma analizării dosarelor înregistrate la Ministerul Tineretului și Sportului, Subcomisia pentru acordarea indeminzațiilor de merit din cadrul Ministerului Tineretului și Sportului, înființată prin Ordinul Ministrului Tineretului şi Sportului nr. 369 / 08.06.2016, a stabilit ca beneficiarii indemnizațiilor de merit începând din 2016 să fie următorii:

 –   Margareta Cătineanu

–     Gheorghe Silvestru

–     Alexandru-Robert Skurka

–     Ștefan Gal

–     Dan Angheliu

–     Eliza Stoica

–     Matei Stănei