Ministerul Tineretului și Sportului

Declarația de principii a tinerilor participanți la Forumul pentru Drepturile Tinerilor 2019

Noutăți

Declarația de principii a tinerilor participanți la Forumul pentru Drepturile Tinerilor 2019

Forumul pentru Drepturile Tinerilor 2019

 

  Ministerul Tineretului și Sportului împreună cu Consiliul Tineretului din România și Forumul Tinerilor din România au derulat în perioada 8-11 decembrie 2019 FORUMUL PENTRU DREPTURILE TINERILOR, eveniment major organizat în marja zilei de 10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului.

  Împreună cu reprezentanți ai Guvernului României, ai societății civile și ai organizațiilor internaționale cei aproximativ de 75 de tineri participanți, au avut ocazia să dezbată tematici specifice: drepturile omului și combaterea discriminării, marginalizării și excluderii sociale, participarea civică și implicarea tinerilor în comunitate, oportunități de consultare și participare a copiilor și tinerilor.

  În prezența Ministrului Tineretului și Sportului, domnul Ionuț Stroe, a secretarului de stat din cadrul Ministerului Muncii și Protecției Sociale, domnul Alin Ignat, a președintelui Consiliului Tineretului din România, domnul Gabriel Carnariu, a președintelui Forumului Tinerilor din România, domnul Alin Grigore, a președintelui Agenției Împreună, domnul Gelu Duminică și a domnului Andrei Popescu din partea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale, participanții la Forumul pentru Drepturile Tinerilor și-au manifestat dorința de a marca Ziua de 10 decembrie – Ziua Internațională a Drepturilor Omului, prin adoptarea unei declarații de principii care să exprime împărtășirea unei înțelegeri comune pentru combaterea discriminărilor, abuzurilor, marginalizării și excluderii sociale.

  Tinerii participanți la grupurile de lucru au identificat problemele și nevoile specifice cu care se confruntă, au sugerat soluții viabile și au propus măsuri concrete în această direcție care să reprezinte subiectul declarației de principii a Forumului pentru Drepturile Tinerilor.

 Astfel, principalele îndemnuri susținute de Declarație sunt:

 – Să colaborăm în vederea susținerii drepturilor tinerilor ca drepturi universale ale omului și ca drepturi specifice categoriei sociale pe care o reprezentăm;

 – Să susținem și să promovăm principiul egalității de șanse și a accesului la educație de calitate pentru toți tinerii;

  – Să susținem introducerea pe agenda instituțiilor publice a problemelor și nevoilor specifice cu care se confruntă tinerii, în special tinerii dezavantajați, în vederea identificării de soluții care să facă obiectul unor proiecte și/sau programe incluse în planurile acestora de acțiune strategică;

  – Să participăm la dezvoltarea unor mecanisme de consultare a tinerilor în vederea elaborării de politici publice specifice nevoilor cu care se confruntă;

  – Să susținem implicarea organizațiilor/instituțiilor publice care promovează drepturile tinerilor, în special tinerii dezavantajați, prin conectarea la rețele ale tinerilor existente la nivel național/european și dezvoltarea de noi rețele;

  – Să susținem și să promovăm lucrul de calitate cu tinerii, integrarea standardelor de calitate și statutul lucrătorului de tineret într-un viitor cadru legislativ;

  – Să promovăm modele pozitive din rândul tinerilor și modele de bună practică de implicare comunitară;

  – Să dezvoltăm servicii de calitate pentru tineri care să răspundă integrat nevoilor specifice ale tinerilor, în special pentru tinerii vulnerabili.

  Ministerul Tineretului și Sportului împreună cu Consiliul Tineretului din România și Forumul Tinerilor din România și-au luat angajamentul de a continua și pe parcursul anului 2020 acest parteneriat și de a dezvolta proiecte și programe care să vizeze oferirea de oportunități pentru tineri, în special pentru cei proveniți din medii defavorizate.

Declarația de principii a tinerilor participanți la Forumul pentru Drepturile Tinerilor 2019