Ministerul Tineretului și Sportului

Consultare publică a propunerii textului de amendament, adus Legii nr.75/1994, privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Consultare publică a propunerii textului de amendament, adus Legii nr.75/1994, privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

 

05/02/2016

Ministerul Tineretului și Sportului anunță punerea în consultare publică a propunerii textului de amendament, adus Legii nr.75/1994, Art. 10,  în vederea  stabilirii noului cadru legislativ care să reglementeze  caracterul solemn și intonarea  Imnului Național,  în competițiile sportive naționale oficiale.

“Propunerile noastre  abordează, într-un mod unitar, cadrul normativ care vizează intonarea Imnului Național la competițiile sportive naționale oficiale, a declarat ministrul Tineretului și Sportului, Elisabeta Lipă. Vor fi evitate, astfel, eventualele interpretări eronate. Pe de altă parte, în cazul  nerespectării caracterului solemn al Imnului național, am propus sancțiuni pentru încălcarea acestui cadru. Nu este admisibil ca, în timpul intonării Imnului național, să asistăm la acte de lipsă de respect.”

Pentru a putea realiza acest demers,  Ministerul Tineretului și Sportului, a supus, în prealabil, spre consultare,  federațiilor sportive naționale, textul de amendament adus Legii nr.75/1994, Art. 10.

Ministerul Tineretului și Sportului propune urmatoarele:

 

Proiect de Lege pentru completarea Legii nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice

 

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege :

 

ARTICOL UNIC

 

Legea nr. 75 din 16 iulie 1994 privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 26 august 1994, se completează după cum urmează:

 

  1. După litera e) de la alineatul (1) al articolului 10 se introduce o nouă literă, litera e¹) cu următorul conținut:

 

” e¹) pe stadioane și alte baze sportive, cu ocazia competițiilor sportive oficiale de nivel national, la finala unei competiții sau, după caz, la  turneul final.”

 

  1. Articolul 11 se completează și va avea următorul conținut:

 

” Art.11 Imnul naţional al României poate fi intonat şi la alte manifestări organizate în unităţi de învăţământ, in instituţii de cultură sau  sportive.”

 

 

 

HOTĂRÂRE

 

privind completarea art.24 din Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României

 

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

ARTICOL UNIC

 

Hotărârea Guvernului nr. 1157 din 21 noiembrie 2001 pentru aprobarea Normelor privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din  5 decembrie 2001, se completează după cum urmează:

 

  1. După litera i) de la alineatul (1) al articolului 24 se introduce o nouă literă, litera i¹), cu următorul conținut:

 

” i¹) nerespectarea cadrului solemn la intonarea imnului national.”

 

  1. Alineatul (2) al articolului 24 va avea următorul conținut:

 

” (2) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) lit. a), e) şi k) se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.500 lei, iar cele prevăzute la lit. b), c), d), f), g), h), i), i¹), j) şi l), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.”

 

 

PRIM-MINISTRU

 

DACIAN JULIEN CIOLOŞ

PRIM-MINISTRU

 DACIAN JULIEN CIOLOŞ

 

 

Textul integral al propunerii de modificare a legii se găsește pe site-ul Ministerului Tineretului și Sportului (www.mts.ro), la secțiunea:  Proicte legislative în dezbatere publică.

 

BIROU DE PRESĂ