Ministerul Tineretului și Sportului

Guvernul României a aprobat ”Strategia Națională pentru Tineret  2015 – 2020”

Noutăți

Guvernul României a aprobat ”Strategia Națională pentru Tineret 2015 – 2020”

„Strategia Naţională pentru Tineret 2015 – 2020” a fost aprobată de Guvernul României în cadrul ședinței din data de 14 ianuarie 2015. Ministerul Tineretului și Sportului, in colaborare cu UNICEF România, a inițiat și susținut procesul de cercetare, dezvoltare și consultare care a dus la adoptarea strategiei.

Actuala formă a documentului este rezultatul unui efort susținut pe perioada 2013-2015. Strategia Națională pentru Tineret ”2015-2020 ” este construită pe patru piloni :
1. Muncă și Antreprenoriat;
2. Educație Non-formală și Cultură;
3. Sănătate, sport și recreere;
4. Participare și voluntariat.

”Ministerul Tineretului și Sportului este principalul furnizor de politici publice în ceea ce privește tinerii și problematicile de tineret și studențești. Strategia Națională pentru Tineret 2015-2020 vine ca un răspuns la realitățile sociale în care trăim și care ne arată în fiecare zi că nu mai putem fi reactivi, la situații punctuale, ci trebuie să gândim politici sustenabile, cu efecte imediate și pe termen îndelungat”, a declarat Gabriela SZABO, Ministrul Tineretului și Sportului.

”Politica de tineret pe care o promovăm la nivelul ministerului este construită în jurul nevoilor reale ale tinerilor români. Ca urmare a consultărilor întreprinse, am reușit să prefigurăm un plan care își propune să se centreze asupra cauzelor problemelor și, ulterior, asupra modalităților de soluționare a acestora”, a declarat Cristian COSMIN, Secretar de Stat pe probleme de tineret în cadrul Ministerului Tineretului și Sportului.

Principiile enunțate în cadrul strategiei de tineret sunt fundamentate pe o analiză critică a realităților contemporane. S-a dorit prioritizarea unor teme precum problemele de sănătate ale tinerilor, modalități de implicare în serviciul comunității prin acțiuni de voluntariat și, indubitabil, șomajul în rândul tinerilor. Conștientizarea lipsurilor și implementarea unor măsuri pentru combaterea lor constituie primul pas pentru materializarea incluziunii sociale a tinerilor.

Descarcă aici Strategia Națională pentru Tineret 2015 – 2020