Ministerul Tineretului și Sportului

HOTĂRÂRE  privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului  şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului și  transmiterea  acestuia în  folosință cu titlu gratuit Comitetului Olimpic și Sportiv

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea caracteristicilor tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului și transmiterea acestuia în folosință cu titlu gratuit Comitetului Olimpic și Sportiv

Data publicării: 22 decembrie 2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 31 decembrie 2016

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro.

proiect-hg-pescarus-centru-de-tineret-al-marii-negre

nota-fundamentare-pescarus

anexa-nr-1-la-proiectul-de-hg-cosr

anexa-2-cosr-docx