Ministerul Tineretului și Sportului

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea parametrilor tehnici  ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, precum şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Brăila în domeniul public al Municipiului Brăila

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea parametrilor tehnici ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Brăila, precum şi pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului – Direcţia Judeţeană pentru Tineret şi Sport Brăila în domeniul public al Municipiului Brăila

Data publicării: 9 decembrie 2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 19 decembrie 2016

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro.

anexa-1

anexa-2

nota-fundamentare-hg-bazin-inot-buzau

proiect-hg-bazin-inot-braila