Ministerul Tineretului și Sportului

Hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al FR Atletism asupra unor bunuri imobile aflate în propietatea privată a statului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Hotărâre privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al FR Atletism asupra unor bunuri imobile aflate în propietatea privată a statului

HG FR Atletism