Ministerul Tineretului și Sportului

HOTĂRÂRE privind  transferul dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului  de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași la Clubul Sportiv Municipal Iași, instituții subordonate Ministerului Tineretului și Sportului  precum și actualizarea valorii de inventar si a caracteristicilor tehnice ale acestor imobile ca urmare a reevaluării si datelor din cartile funciare

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

HOTĂRÂRE privind transferul dreptului de administrare asupra unor bunuri aflate în proprietatea publică a statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului de la Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Iași la Clubul Sportiv Municipal Iași, instituții subordonate Ministerului Tineretului și Sportului precum și actualizarea valorii de inventar si a caracteristicilor tehnice ale acestor imobile ca urmare a reevaluării si datelor din cartile funciare

Data publicării: 9 decembrie 2016

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 19 noiembrie 2016

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro.

anexa-hg

anexa-nr-1-la-proiectul-de-hg

nf-schimbare-titular-drept-de-administrare-iasi

proiect-hotarare-djst-iasi-csm-iasi