Ministerul Tineretului și Sportului

H O T Ă R Â R E   privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare a  unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil Complexului Sportiv Național Lia Manoliu instituție din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

H O T Ă R Â R E privind actualizarea valorii de inventar și modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Tineretului și Sportului și darea în administrare a unei părți din acest imobil Complexului Sportiv Național Lia Manoliu instituție din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului

Data publicării: 3 februarie 2017

Data limită pentru primirea de propuneri/observaţii (10 zile de la publicare): 13 februarie 2017

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sug estii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor
Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : comunicare@mts.ro.

HG lia cantină

NF lia cantina

ANEXA 1 MOD.DATE TEHNICE

ANEXA 2 TRANSMITERE