Ministerul Tineretului și Sportului

La București are loc în aceste zile Forumul pentru Drepturile Tinerilor

Noutăți

La București are loc în aceste zile Forumul pentru Drepturile Tinerilor

 Între 8-11 decembrie, la București, la Complexul Cultural Sportiv Studențesc Tei are loc Forumul pentru Drepturile Tinerilor. La această întâlnire participă 75 de tineri reprezentând grupuri vulnerabile, minorițăți și diaspora și organizații de tineret. La acest eveniment participă și reprezentanți ai Ministerului Muncii, ai Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în domeniul Educației și formării profesionale, Agenției ÎMPREUNĂ, dar și invitați din partea Forumului Tinerilor din România și a Consiliului Tineretului din România.

  În cadrul Forumului au loc loc dezbateri publice, workshopuri și mese rotunde, urmând să fie atinse următoarele teme: politici publice pentru tineri, participarea tinerilor în comunitățile dezavantajate, egalitatea de șanse, combaterea discriminării, a stereotipurilor și a prejudecăților.

  La reuniunea de astăzi, 9 decembrie, a asistat și Ministrul Tineretului și Sportului, Ionuț Stroe.”Cred că toți cei care sunteți în sală astăzi, aveți un cuvânt important de spus pentru tinerii din România și probleme lor, fie că este prima oară când veniți la un asemenea eveniment, fie că sunteți activi de mai multă vreme în organizațiile voastre. E un lucru extraordinar că doriți să vă implicați și că doriți să stați de vorbă cu alții ca voi. Puteți deveni fiecare un lider în generația voastră, pentru comunitatea din care faceți parte. Și fără cuvinte prea mari, vă spun că România chiar are nevoie de voi. La nivel instituțional, noi, de la Ministerul Tineretului și Sportului, vom face demersuri legislative pentru a proteja drepturile tinerilor, așa cum vor rezulta din discuțiile voastre. Se pot deschide linii de finanțare specifice pentru acțiunile de tienret și proiectele ce urmăresc îmbunătățirea situației drepturior tinerilor, mai ales pentru grupurile țintă care sunt prezente astăzi. Pe lângă ajutorul financiar, ne dorim să vă fim alături dezvoltând rețeaua de lucrători de tineret pentru a adresa astfel problemele specifice legate de drepturile voastre”, a spus acesta.

  Prin aceste întâlniri se urmărește implicarea crescută a tinerilor la viaţa comunităţii, mai cu seamă a celor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate, prin conștientizarea, recunoașterea și exercitarea drepturilor de care pot și trebuie să beneficieze. De asemenea, se doreși dezvoltarea colaborării între parteneri instituționali și organizaționali în vederea susținerii tinerilor aparținând unor grupuri vulnerabile sau discriminate în soluționarea principalelor probleme cu care se confruntă.