Ministerul Tineretului și Sportului

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2016 – 2017

Informare publică - Carieră

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2016 – 2017

Ministerul Tineretului şi Sportului lansează apelul de candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2016 – 2017

 

Prin Programul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” se urmăreşte:

 • implicarea directă a tinerilor în dezvoltarea politicilor internaţionale pentru tineret;
 • promovarea în rândul tinerilor a politicilor de tineret, a mecanismelor de coordonare a acestora şi a importanţei programelor de tineret, ca parte integrantă a dezvoltării socio-economice;
 • familiarizarea tinerilor din România cu tematica dezvoltării globale şi facilitarea contribuţiei lor la procesul de rezolvare a problemelor aferente acestui domeniu;
 • susţinerea activităţilor şi iniţiativelor tinerilor din România.

 

CINE POATE CANDIDA

 • tinerii, cetăţeni români care, la data depunerii candidaturii au vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani;
 • mandatul „Delegat de Tineret la Naţiunile Unite” reprezintă intervalul din momentul desemnării candidaţilor ca Delegaţi până la desemnarea următoarei serii de Delegaţi;
 • pe durata mandatului, Delegaţii de Tineret la Naţiunile Unite nu pot lipsi din ţară pe perioade lungi (burse de studiu, stagii, angajări profesionale);
 • candidaţii la competiţie trebuie să-şi fi desfăşurat activitatea în România ultimele 6 luni ( cel putin) înainte de depunerea candidaturii pentru Programul 2016-2017;

 

PROFILUL DELEGATULUI DE TINERET

 

 • tânăr cu experienţă relevantă în domeniul activităţilor de tineret, de preferat minimum 3 ani;
 • să fi participat la proiecte naţionale şi internaţionale  în domeniul tineretului (conferinţe, forumuri, seminarii, activităţi de voluntariat, etc);
 • interes în a dezvolta cunoştinţe legate de relaţii internaţionale şi mecanismele Organizaţiei Naţiunilor Unite;
 • abilităţi dovedite de relaţionare, negociere, lucru în echipă, precum şi capacitatea de a îndeplini la timp sarcinile stabilite;
 • abilităţi avansate în limba engleză (scris, citit, exprimare); cunoaşterea altor limbi străine oficiale la ONU constituie un avantaj;

 

ROLUL DELEGAŢILOR DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE

 

Asigură reprezentarea intereselor tinerilor români la cele două sesiuni: Adunarea Generală ONU şi Comisia pentru Dezvoltare Socială. După caz, cei doi delegaţi de tineret pot participa şi la alte acţiuni organizate de ONU pe durata mandatului.

 

Organizează şi participă la proiecte în conformitate cu priorităţile naţionale şi internaţionale de tineret şi cu priorităţile mandatului lor.

 

Menţin permanent contactul cu Ministerul Tineretului şi Sportului şi realizează rapoarte trimestriale privind activitatea lor în cadrul Programului şi le prezintă Ministerului Tineretului şi Sportului. Aceste rapoarte trebuie să ilustreze acţiunile de informare, promovare şi de implementare a Programului Delegat de Tineret la Naţiunile Unite,

 

Susţin discursuri în cadrul celor două sesiuni, iar pregătirea discursurilor şi a poziţiilor oficiale  este responsabilitatea Delegaţilor de Tineret; varianta finală va fi avizată de Ministerul Tineretului şi Sportului şi  va putea fi modificată ulterior avizării, numai cu acordul MTS.

 

După încheierea mandatului participanţii la Programul Delegat de Tineret la Naţiunile Unite trebuie să rămână activi în domeniile:

 • dezvoltarea Programului în România, prin implicarea în implementarea şi promovarea activităţilor din cadrul Programului,
 • dezvoltarea politicilor pentru tineret la nivel naţional,
 • implicarea în iniţiative specifice problematicii ONU şi relaţiilor internaţionale.

 

SELECŢIA CANDIDAŢILOR

 

 

Selecţia este un proces transparent şi democratic. La selecţia Delegaţilor de Tineret contribuie în egală măsură reprezentanţi ai instituţiilor statului cât şi ai societăţii civile .

 

Procesul de selecţie este deschis tuturor cetăţenilor români cu vârsta cuprinsă între 18 şi 25 de ani – la momentul depunerii candidaturii şi are trei etape.

 

COMISIA DE SELECŢIE

 

Comisia:

 

 • va fi formată din 7 persoane, reprezentanţi ai Ministerului Tineretului şi Sportului, Ministerului Afacerilor Externe, organisme internaţionale şi ambasade în România,  delegaţi de tineret

 

 • componenţa comisiei va fi desemnată prin Ordin al Ministrului Tineretului şi Sportului;

 

 • în comisia de selecţie nu se admit reprezentanţi ai instituţiilor şi organizaţiilor care au candidaţi la Program ( conflict de interese)

 

 

ETAPELE PENTRU SELECŢIA CANDIDAŢILOR

 

 1. Depunerea candidaturilor

 

Aplicanţii vor depune dosarul de candidatură în perioada  9 mai – 9 iunie 2016

 

 1. Interviul

 

În urma evaluării aplicaţiilor sunt selectaţi 10 candidaţi, 5 de sex feminin şi 5 de sex masculin ce vor susţine un interviu faţă în faţă cu membrii comisiei de selecţie.

 

 1. Dezbaterea finală

 

În urma interviurilor, sunt selectaţi 4 candidaţi: 2 de sex feminin şi 2 de sex masculin. Aceştia participă la dezbaterea finală în urma căreia sunt selectaţi o fată şi un băiat care obţin statutul de Delegaţi de Tineret la Naţiunile Unite pentru sesiunea 2016 – 2017.

 

Atenţie! Candidaţii calificaţi la proba interviului au obligativitatea să continue procedura de selecţie până la finalul acesteia.

             Candidaţii selectaţi la probele de interviu şi dezbatere finală au obligativitatea să fie prezenţi în sala de concurs. Nu se admit forme alternative de participare la selecţie ( skype, transmisii video, etc)

 

 

DOSARUL DE CANDIDATURĂ

 

Acesta va cuprinde:

 

 • formularul de înscriere disponibil pe mts.ro;
 • un CV al candidatului, redactat în limba română, în model Europass;
 • un eseu de maximum 1000 de cuvinte, în limba engleză (font: Times New Roman; mărime 12; spaţiere 1,5) cu tema : viziunea candidatului privind Agenda ONU post 2015
 • o scrisoare recentă de recomandare (din anul 2015 – 2016) din partea unui superior ierarhic sau a unui cadru didactic universitar – semnată, ştampilată (acolo unde se impune), scanată, şi să cuprindă datele de contact ale semnatarului pentru identificare.

 

Tema eseului: Priorităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite până în 2030. Eşti consilierul     Secretarului General ONU pentru o zi. Ai posibilitatea să-i propui priorităţile ONU pentru următorii 15 ani. Care ar fi cele mai importante două priorităţi şi de ce?

 

Aceste documente vor fi trimise într-un singur e-mail – cu ataşamentul de preferinţă arhivat – la adresa international@mts.ro, cu menţiunea Delegat de Tineret la ONU.

 

Toţi candidaţii vor primi un e-mail de confirmare.

 

După data de 9 iunie 2015 ora 23,59 – ora României, nici o candidatură transmisă nu mai este considerată validă.

 

Necompletarea unei componente şi/sau nerespectarea condiţiilor de mai sus vor duce la descalificarea aplicantului.

 

Comisia de selecţie va evalua aplicaţiile primite, notându-le de la 1 la 5 (1 înseamnă „cel mai slab” şi 5 „cel mai bun”), conform următoarelor criterii: prezenţa activă în mediul civic, experienţe internaţionale, buna cunoaştere a problematicii ONU, buna cunoaştere şi interesul pentru problematica de tineret, claritate şi corectitudine în exprimare, coerenţa argumentării, fluenţa în exprimare în limba străină, motivaţie, pragmatism în identificarea de probleme şi în soluţiile propuse, originalitatea eseului.

 

Plagiatul conduce la eliminarea din concurs a candidatului

 

 

CALENDARUL PROCEDURII DE SELECŢIE

 

 

Până la data de 9 iunie 2016 – depunerea candidaturilor pe adresa de e-mail international@mts.ro . Ultima zi de depunere a candidaturilor – 9 iunie 2016, ora 23,59 – ora României

 

10 iunie – 8 iulie 2016 – evaluarea candidaturilor

 

11  iulie 2016 – afişarea rezultatelor

 

12 – 13 iulie 2016 – depunerea contestaţiilor

 

19 iulie 2016 – afişarea rezultatelor contestaţiilor şi a listei finale a candidaţilor admişi

 

21 – 22 iulie 2016 – interviul şi dezbaterea finală, desemnarea Delegaţilor de Tineret 2016 – 2017. La interviu şi la dezbaterea finală vor fi prezenţi şi reprezentanţi ONGT cu statut de observatori, câte un membru / ONGT.  Organizaţia interesată pentru a deveni observator va depune o scrisoare de intenţie în acest sens la adresa email international@mts.ro . Ministerul Tineretului şi Sportului va lansa un anunţ în perioada premergătoare fazelor finale.

 

 

 

PROGRAMUL DELEGAT DE TINERET LA NAŢIUNILE UNITE 2016 – 2017 ÎNSEAMNĂ PARTICIPAREA LA SESIUNEA DIN SEPTEMBRIE SAU OCTOMBRIE 2016  – ADUNAREA GENERALĂ A ORGANIZAŢIEI NAŢIUNILOR UNITE ŞI SESIUNEA DIN FEBRUARIE 2017 – COMISIA PENTRU DEZVOLTARE SOCIALĂ.

 

PARTICIPANŢII LA PROGRAM SUNT 1 BĂIAT ŞI O FATĂ CU VÂRSTA CUPRINSĂ ÎNTRE 18 ŞI 25 DE ANI.

 

 

PENTRU DELEGAŢII DE TINERET VOR FI SUPORTATE CHELTUIELILE DE TRANSPORT INTERNAŢIONAL ŞI CAZAREA LA MISIUNEA PERMANENTĂ A ROMÂNIEI LA NAŢIUNILE UNITE STRICT PENTRU CELE DOUĂ SESIUNI.

 

ALTE CHELTUIELI (TAXĂ DE VIZĂ, ASIGURARE MEDICALĂ, CHELTUIELILE DE MASĂ PENTRU CEI DOI DELEGAŢI) VOR FI SUPORTATE DE ACEŞTIA DIN ALTE SURSE DE FINANŢARE.

 

MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI NU ACOPERĂ TRANSPORTUL DE LA / PÂNĂ ÎN BUCUREŞTI AL CANDIDAŢILOR DIN ALTE ORAŞE CARE SE PREZINTĂ LA SELECŢIE.

 

SELECŢIA VA AVEA LOC LA SEDIUL MINISTERULUI TINERETULUI ŞI SPORTULUI, STRADA VASILE CONTA NR.16, SECTOR 2, BUCUREŞTI.

 

TOATE DETALIILE NECESARE CANDIDAŢILOR CU PRIVIRE LA ORA, SALA DE CONCURS VOR FI ANUNŢATE ÎN TIMP UTIL TUTUROR CANDIDAŢILOR PRIN TELEFON SAU E-MAIL.

 

Formular inscriere candidatură pentru desemnarea Delegaţilor de Tineret la Naţiunile Unite 2016 – 2017