Ministerul Tineretului și Sportului

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează

Noutăți

Ministerul Tineretului şi Sportului organizează "Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2019"

ANUNŢ

 

Ministerul Tineretului şi Sportului – MTS organizează în perioada 08.04 – 15.11.2019, Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2019.

Tema, prioritățile și sumele pentru concurs.

Concursul național de proiecte studențești 2019

  1. Tema concursului : Creșterea gradului de participare a studenților la viața societății
  2. Prioritățile concursului:
  • Facilitarea accesului la cultură, promovarea diversității culturale și a activităților vocaționale pentru studenți;
  • Dezvoltarea și diversificarea acțiunilor specifice de voluntariat;
  • Dezvoltarea de competențe antreprenoriale la studenți;

–    Promovarea unui stil de viață sănătos – dezvoltarea de proiecte de educație în sănătate, sport și recreere.

  1. Suma alocată pentru concurs este de 1.050.000 de lei

     Aplicanţii eligibili pentru Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2019 sunt asociațiile și fundațiile care funcționează în condițiile O.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005 și fundațiile județene pentru tineret și a municipiului București și Fundația Națională pentru Tineret, care funcționează conform Legii nr. 146/2002. Fiecare solicitant poate depune maximum 2 proiecte la Concursul naţional de proiecte studenţeşti 2019, dar nu pentru aceeași prioritate.

     Perioade: depunerea dosarului de concurs:11.04- 10.05.2019, între orele 08:00 -16:30 de luni până joi și între orele 08:00-14:00 vineri (cu excepţia zilelor nelucrătoare), la registratura Ministerului Tineretului și Sportului din strada Vasile Conta nr. 16, sector 2, București sau prin poștă. etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 13-17.05.2019, afișarea rezultatelor preliminare ale etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 20.05.2019; depunerea completărilor: 21-27.05.2019; verificarea completărilor depuse: 27-30.05.2019; afișarea rezultatelor etapei de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 30.05.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului : 30.05-04.06.2019; analiza contestațiilor depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 05-10.06.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile depuse pentru  etapa de verificare a conformității administrative și a eligibilității proiectului și solicitantului: 10.06.2019; etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 11-24.06.2019; afișarea rezultatelor etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 25.06.2019; depunerea contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 26.06-01.07.2019; analiza contestațiilor pentru etapa de evaluare tehnică și financiară a proiectelor: 02-08.07.2019; afișarea rezultatelor la contestațiile etapei de evaluare tehnică și financiară a proiectelor și a rezultatelor finale: 08.07.2019. perioada de desfășurare a proiectelor studenţeşti: 05.08- 15.11.2019.

       Bugetul alocat Concursului naţional de proiecte studenţeşti 2019 este 1.050.000 de lei, cu o limită maximă pe proiect de 50.000 de lei.

       Detalii suplimentare referitoare la concursuri, inclusiv metodologia, se pot obţine de pe site-ul Ministerului Tineretului şi Sportului (www.mts.ro).

       Informații suplimentare cu privire la Concursul național de proiecte studenţeşti 2019 se pot solicita la adresa de email concursproiecte@mts.ro.