Ministerul Tineretului și Sportului

Ministerul Tineretului și Sportului publică în Monitorul Oficial metodologiile pentru derularea programelor de tineret și studenți

Noutăți

Ministerul Tineretului și Sportului publică în Monitorul Oficial metodologiile pentru derularea programelor de tineret și studenți

Metodologiile cu privire la derularea activităților de tineret și studențești au fost publicate în Monitorul Oficial:

– Metodologia pentru Concursul Național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul Național de proiecte studențești

– Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului național “Tabere studențești” 2017

– Metodologia privind organizarea, funcționarea și finanțarea centrelor de tineret în cadrul Programului de centre de tineret

– Metodologia și regulamentul de tabără pentru organizarea și desfășurarea activităților de tabără de odihnă în centrele de agrement/ bazele turistice proprii Ministerului Tineretului și Sportului

– Metodologia privind organizarea taberelor naționale și tematice pentru copii și tineri în centrele de agrement ale Ministerului Tineretului și Sportului

– Metodologia privind organizarea taberelor cu caracter social pentru elevi pe perioada vacanțelor școlare și a Metodologia privind organizarea taberelor pentru preșcolarii, elevii și studenții cu handicap, împreună cu asistenții personali și asistenții personali profesioniști

– Metodologie privind acreditarea persoanelor juridice și persoanelor fizice autorizate în vederea colaborării privind desfășurarea de activități de tabără pentru Programul național “Tabere studențești 2017 “și alte activități privind segmentul studențesc

– Metodologia pentru organizarea și desfașurarea de proiecte proprii   Ordinele Ministrului Tineretului și Sportului pentru aprobarea metodologiilor:

www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.phpfid=MS43NTY1MjY0MTE2ODIzRSszMA==

Metodologiile-anexă la ordinele Ministrului Tineretului și Sportului:

www.monitoruloficial.ro/emonitornew/emonviewmof.phpfid=MS43NTY1Mzk1NjMxNzQyRSszMA=