Ministerul Tineretului și Sportului

Ministerului Tineretului şi Sportului supune dezbaterii publice proiectul Legii Tineretului

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Ministerului Tineretului şi Sportului supune dezbaterii publice proiectul Legii Tineretului

Ministerului Tineretului şi Sportului supune dezbaterii publice proiectul  Legii Tineretului.

Pentru eficientizarea centralizării propunerilor/observațiilor de modificare, vă rugăm să aveţi amabilitatea de a le transmite în termen de 20 zile

Grup ţintă

Toate persoanele fizice sau juridice interesate pot transmite propuneri/opinii/sugestii cu privire la proiectul de act normativ.

Documentele pot fi consultate şi la Ministerul Tineretului si Sportului – Str. Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România

Elaborarea şi transmiterea propunerilor/observaţiilor/opiniilor

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului

Coordonate de contact

Propunerile/opiniile/sugestiile celor interesaţi pot fi transmise prin cel puţin una din următoarele modalităţi:

  • Prin poştă la adresa Ministerul Tineretului și Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin depunere la Registratura Ministerului Tineretului si Sportului – Vasile Conta, Nr. 16, Sector 2, Bucureşti, România
  • Prin tel: 021.307.64.17; fax: 021.307.64.18;
  • Prin email : tineret@mts.ro

Expunere motive

LEGEA TINERETULUI

Formular