Ministerul Tineretului și Sportului

Minuta dezbaterii publice

Anunțuri publicare proiecte de acte normative

Minuta dezbaterii publice"Sportul în România. Abordare participativă în modificarea și completarea Legii nr.69/2000 – Legea educației fizice și sportului”

Minuta dezbatere Legea sportului_09.08.2016