Ministerul Tineretului și Sportului

Ministerul Tineretului și Sportului a organizat evenimentul Porți deschise spre performanță

Evenimente

Ministerul Tineretului și Sportului a organizat evenimentul Porți deschise spre performanță

Ministerul Tineretului și Sportului, prin Complexul Sportiv Național Lia Manoliu, Centrul Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor și Institul Național de Cercetare pentru Sport, a organizat evenimentul Porți deschise spre performanță, care a avut loc astăzi, 15 decembrie 2018.

Cei 120 de participanți au fost tineri atleți cu vârste cuprinse între 9 și 11 ani, care au concurat la probele de săritură în lungime, ștafetă, alergare de viteză, saritură cu prăjină. După aceste competiții a urmat o vizita în Complexul Sportiv Național Lia Manoliu, unde se antrenau fetele din lotul de box, precum și o dezbatere la care au participat federații sportive și reprezentanți ai Centrului Național de Formare și Perfecționare a Antrenorilor, ai Institutului Național de Cercetare pentru Sport și ai Ministerului.

Evenimentul a fost organizat în cadrul acțiunilor dedicate Anului Centenar. Principala temă de dezbatere a evenimentului a fost aceea de a găsi cele mai bune resorturi pentru a îmbunătăți performanțele sportive ale tinerei generații.

Participanții au întărit ideea colaborării între toți actorii participanți- autorități publice, complexuri sportive naționale, centre de perfecționare și institute de cercetare, federații sportive, cluburi sportive și școli- pentru a crește baza de selecție, a folosi metode moderne de antrenament, a dezvolta infrastructura sportivă pentru a întări potențialul sportiv din România.

La eveniment au participat subsecretarul de stat Cristina Andronic, directorul Centrului Național de Pregatire și Perfecționare a Antrenorilor, Eleonora Nițu, directorul Complexului Sportiv Național Lia Manoliu, Ștefan Rohnean și directorul Institutului Național de Carcetare pentru Sport, Radu Bidiugan.

„Sunt impresionată de implicarea, determinarea și forța pe care o au toți acești copii, care au toate șansele de a fi campionii de mâine și de a face perfomanță la cel mai înalt nivel. Performanțele sportive ale României în anul 2018 inspiră generații de copii și tineri. Toți cei de aici ne învață că trebuie să ne urmărim obiectivele, indiferent de obstacolele pe care le întâlnim. Numai depășindu-le devenim mai puternici și mai uniți.”, a declarat subsecretarul de stat Cristina Andronic.